આપણા સમાજ ની કઈ કઈ જગ્યા એ છાત્રાલયો આવેલ છે અથવા તો સમાજ ની વાડી કે ધર્મશાળા આવેલ છે તેના વિષે આપની પાસે કોઈ પણ માહિતી હોય તો અમને ચોક્કસ થી મોકલી આપો.

જેના થી આપણા સમાજ ના વિદ્યાર્થી ઓ કે આપણા સમાજ ના લોકો ને મુસાફરી દરમિયાન આપણા જ સમાજ ની વાડી, ધર્મશાળા કે છાત્રાલયો નો ચોક્કસ ઉપયોગ કરે.
નોંધણી કરવા Click Here

Boardings – છાત્રાલય

Late Sandipkumar Gordhanbhai Nakum – Satvara Vidhyarthi Bhavan

Address: 13-Panchalnagar, Near Old Vadaj Bus-Stop, Ahemdabad.
President: N. K. Rathod
Phone: 079 27641011

સ્વ. સંદિપકુમાર ગોધનભાઈ નકુમ – સતવારા વિઘ્યાર્થિ ભવન

સરનામુ: 13-પંચાલનગર, જુના વાડજ બસ સ્ટેન્ડ પાસે, અમદાવાદ.
પ્રમુખ: એન. કે. રાઠોડ
ફોન: : 079 27641011


Shri Satvara Vidhyarthi Bhavan

Address: Karelibaug, Near Old Sandesh Press, Near Arya kanya Vidhyalaya, Vadodara.
President: N. S. Khandla
Phone: 93762 20965

શ્રી સતવારા વિઘ્યાર્થિ ભવન

સરનામુ: કારેલીબાગ, જુના સંદેશ પ્રેસ પાસે, આર્યા કન્યા વિધ્યાલય પાસે, વડોદરા.
પ્રમુખ: એન. એસ. ખાંડલા
ફોન: : 93762 20965


Late Harilal Ramjibhai Nakum – Shri Satvara Vidhyarthi Bhavan

Address: Zanjarda Road, Near S. T. Depot, Junagadh.
President: D. P. Nakum
Phone: 94264 83087

સ્વ. હરીલાલ રામજીભાઈ નકુમ – શ્રી સતવારા વિઘ્યાર્થિ ભવન

સરનામુ: ઝાંઝરડા રોડ, એસ. ટી. સ્ટેન્ડ પાસે, જુનાગઢ
પ્રમુખ: ડી. પી. નકુમ
ફોન: : 94264 83087


Shri Hiteshbhai Vallabhbhai Parmar – Satvara Vidhyarthi Bhavan

Address: Behind B.V.M. Engineering College, Dhobighat, ValabhVidhyanagar.

શ્રી હિતેષભાઈ વલ્લભભાઈ પરમાર – સતવારા વિઘ્યાર્થિ ભવન

સરનામુ: બી. વી. એમ. એન્જિનિઅરિંગ કોલેજ પાછળ, ધોબીઘાટ.વલ્લભવિધ્યાનગર


Shri Satvara Vidhyarthi Bhavan

Address: Kharwad, Behind Kamlabaug, Porbandar.
President: D. R. Sonagara
Phone: 99040 30345

શ્રી સતવારા વિઘ્યાર્થિ ભવન

સરનામુ: ખારવાડ, કમલાબાગ પાછળ, પોરબંદર.
પ્રમુખ: ડી. આર. સોનગ્રા
ફોન: : 99040 30345


Shri Satvara Bording

Address: Kalika Plot, Morbi.
President: Laxmanbhai Kanzariya – 94262 26175
Phone: 02822 223294

શ્રી સતવારા બોર્ડીગ

સરનામુ: કાલીકા પ્લોટ, મોરબી.
પ્રમુખ: લક્ષમણભાઈ કંજારીયા – 94262 26175
ફોન: : 02822 223294


Shri Satvara Bording

Address: Paliyad Road, Botad.
President: Ujamashibhai Dalwadi

શ્રી સતવારા બોર્ડીગ

સરનામુ: પાલીયાદ રોડ, બોટાદ
પ્રમુખ: ઉજમ્સીભાઈ દલવાડી


Uttar Gujarat Satvara Kadia Vidhyarthi Bhavan

Address: Jayaba Smruti, Patan.
President: N. S. Khandla
Phone: 93762 20965

ઉત્તર ગુજરાત સતવારા કડિયા વિઘ્યાર્થિ ભવન

સરનામુ: જયાબા સ્મુર્તી, પાટણ.
પ્રમુખ: એન. એસ. ખાંડલા
ફોન: : 93762 20965


Mrs. R.D.M. Satvara Vidhyarithi Bhavan

Address: Raiya Road, Rajkot.
President: Mohanbhai Sonagara – 98256 65573
Phone: 281 2585956, 2573733
Email: rajkotsamaj@satvara.org

શ્રીમતી આર.ડી.એમ સતવારા વિઘ્યાર્થિ ભવન

સરનામુ: રૈયા રોડ, રાજકોટ
પ્રમુખ: મોહનભાઈ સોનગ્રા – 98256 65573
ફોન: 0281 2585956, 2573733
ઈમેઈલ: rajkotsamaj@satvara.org


Shri Satvara Vidhyarithi Bhavan

Address: Bethak Road, Bh. S.T.Depot, Jamkhambhalia.
President: J. D. Nakum
Phone: 02833 234825

શ્રી સતવારા વિઘ્યાર્થિ ભવન

સરનામુ: એસ.ટી. સ્ટેન્ડ ની પાછળ, બેઠક રોડ, જામખંભાડીયા
પ્રમુખ: જે. ડી. નકુમ
ફોન: : 02833 234825


Shri Satvara Kanya Chatralaya

Address: Near Dholivav, Bh. Primary School, Jamkhambhalia.
President: G. D. Nakum
Phone: 028833 232497

શ્રી સતવારા કન્યા છાત્રાલય

સરનામુ: ધોલીવાવ પાસે, પ્રાથમિક શાળા પાછળ, જામખંભાડીયા
પ્રમુખ: જી. ડી નકુમ
ફોન: : 028833 232497


Shri Satvara Bording

Address: Potari Street, Bh. Kashi-Vishwanath Temple, Jamnagar.
President: V. Rathod
Phone: 0288 2675154

શ્રી સતવારા બોર્ડીગ

સરનામુ: પોતારી શેરી, કાશી વિશ્વનાથ મંદિર પાછળ, જામનગર.
પ્રમુખ: વી. રાઠોડ
ફોન: : 0288 2675154


Matrushri Bhaniben Virajibhai Rathod – Samast Satvara Kanya Chatralaya

Address: Indira Gandhi Road, Jamnagar.
President: M. G. Kanzariya
Phone: 0288 2563399

માતુશ્રી. ભાણીબેન વીરાજીભાઈ રાઠોડ – સમસ્ત સતવારા કન્યા છાત્રાલય

સરનામુ: ઈન્દીરા ગાંધી રોડ, જામનગર.
પ્રમુખ: એમ. જી. કંજારીયા
ફોન: : 0288 2563399


Shri Satvara Bording

Address: Kharawad, Bhanwad.
President: Gokalbhai G. Kanzariya
Phone: 02896 232532

શ્રી સતવારા બોર્ડીગ

સરનામુ: ખારાવાડ, ભાણવાડ.
પ્રમુખ: ગોકળભાઈ જી. કંજારીયા
ફોન: : 02896 232532


Shri Satvara Bording

Address: Jamkalyanpur.
President: Govindbhai G. Kanzariya
Phone: 02891 286354

શ્રી સતવારા બોર્ડીગ

સરનામુ: જામકલ્યાણપુર.
પ્રમુખ: ગોવિંદભાઈ જી. કંજારીયા
ફોન: : 02891 286354


Shri Samast Satvara Bording

Address: Near Ramji Temple, Joravarnagar.
President: M. T. Chavda
Phone: 02752 223374

શ્રી સમસ્ત સતવારા બોર્ડીગ

સરનામુ: રામજી મંદીર ની બાજુમાં, જોરાવરનગર.
પ્રમુખ: એમ. ટી. ચાવડા
ફોન: : 02752 223374


Shri Samast Satvara Kanya Chatralaya

Address: Near Ramji Temple, Joravarnagar.
President: M. T. Chavda
Phone: 02752 223374

શ્રી સમસ્ત સતવારા કન્યા છાત્રાલય

સરનામુ: રામજી મંદીર ની બાજુમાં, જોરાવરનગર.
પ્રમુખ: એમ. ટી. ચાવડા
ફોન: : 02752 223374